Dzień otwarty ZUT


#ZUTGdansk

Dzień otwarty

data: 10.08.2024

godziny: 9.30 – 14.00

Ciekawi Was jak wygląda codzienna praca Zakładu Utylizacyjnego? Chcielibyście wiedzieć co dzieje się z odpadami wyrzucanymi w domach? Dlaczego tak ważna jest prawidłowa segregacja odpadów? Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda proces zagospodarowywania odpadów w naszym mieście, przyjdźcie na dzień otwarty Zakładu Utylizacyjnego.

Tego dnia będzie można poznać teren zakładu – zobaczyć jak wyglądają kwatery składowania odpadów, plac składowania odpadów gabarytowych, biofiltr, kompostownie komorowa i tunelowa oraz Sorterownia Szadółki (PSZOK).
Dzień otwarty to też okazja, by zwiedzić zmodernizowaną sortownię odpadów i zobaczyć jak odpady zamieniają się w surowce.

Jak zapisać się na zwiedzanie?

Poprzez formularz, znajdujący się na dole strony. Każdy kto chce wziąć w nim udział musi podać swoje dane osobowe i kontakt. W zwiedzaniu mogą brać udział osoby dorosłe i dzieci powyżej 13 roku życia tylko z opiekunem.

#Bezpieczeństwo

Zasady obowiązujące podczas zwiedzania:

 • część zwiedzania będzie odbywać się w formie wycieczki busem, więc osoby z chorobą lokomocyjną proszone są o zadbanie o odpowiednie leki
 • podczas zwiedzania zmodernizowanej sortowni będziemy poruszać się na wysokościach, osoby z lękiem wysokości proszone są o pominięcie tej części zwiedzania
 • na terenie zakładu obowiązują zasady bezpieczeństwa. Prosimy o ubranie butów na płaskich podeszwach z zakrytymi palcami (buty sportowe, trekkingowe etc). Osoby z długimi włosami, najlepiej, aby miały spięte je podczas zwiedzania instalacji.
 • ze względów bezpieczeństwa w zwiedzaniu mogą brać udział wyłącznie dzieci powyżej 13 roku życia tylko pod opieką osoby dorosłej
 • podczas wycieczki prosimy o uszanowanie prywatności pracowników i nierobienie im zdjęć
 • stosowanie się do poleceń pracowników Zakładu Utylizacyjnego
 • parkowanie aut w wyznaczonych miejscach i przestrzegania zasad ruchu drogowego, obowiązującego na terenie zakładu m.in. ograniczenia prędkości do 20 km

Gdańsk, ul. Jabłoniowa. Dzień otwarty Zakładu Utylizacyjnego

Zakład Utylizacyjny zajmuje powierzchnię 67,5 hektara i zajmuje się bezpiecznym zagospodarowaniem odpadów z 4 gmin: Gdańsk, Kolbud, Pruszcz Gdański oraz gminy wiejskiej Pruszcz Gdański. Przyjeżdżają do nas odpady od ponad 560 tys. mieszkańców, oznacza to, że rocznie zagospodarowujemy ok 300 000 ton odpadów. Dziennie przez wagi przejeżdża 300 pojazdów przywożących odpady, aby trafiły na instalacje. Na terenie zakładu znajdują się: sortownia odpadów, kompostownie (komorowe i tunelowe), kwatery składowania odpadów, magazyn odpadów niebezpiecznych, podczyszczalnia, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wagi (przy bramie 2
i 4) przez które muszą przejechać wszystkie samochody przywożące odpady do naszego zakładu. Do sortowni trafiają odpady przywiezione z miasta. W tej instalacji odzyskujemy surowce do recyklingu.

Na terenie naszego zakładu mamy 2 kompostownie. Starszą – tunelową oraz nowszą – komorową. To do nich trafiają odpady kuchenne i zielone, z których produkujemy certyfikowany kompost. Jest to produkt polepszający glebę SK9, który sprzedajemy mieszkańcom. Raz w roku organizujemy specjalną akcję zwaną Czarnym Złotem Ogrodników, w której można otrzymać tonę kompostu w cenie 1 zł. Ponadto do kompostowni tunelowej trafia frakcja zawierająca odpady organiczne, wysortowana z odpadów resztkowych.

Na kwaterach składowane są odpady, z których już nic nie można odzyskać. Łącznie mamy 3 kwatery, dwie z nich są już zamknięte. Jedna jest obecnie eksploatowana. Na kwaterach umieszczone są studnie gazowe. To specjalne instalacje, które pozwalają nam pozyskiwać gaz, który powstaje w wyniku rozkładu złożonych tam odpadów. Gaz ten, a właściwie jego główny składnik, czyli metan, zamieniamy w zieloną energię, dzięki temu jesteśmy prawie samowystarczalni energetycznie.

  Formularz zgłoszeniowy

   Formularz zapisów na listę rezerwową

   Masz pytania?


   Napisz: komunikacja@zut.com.pl

   Zakład Utylizacyjny w Gdańsku | 2024

   ORGANIZATOR

   ORGANIZATOR